ზარის შეკვეთა

ხშირად დასმული კითხვები

სად შემიძლია მივიღო ავტომობილი?

კომპანია ETS-ის ავტომობილის მიღება შეიძლება ოფისებში, რომლებიც მდებარეობს თბილისში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. მაგრამ ეს ასევე შეიძლება იყოს თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი ადგილი.

რომელი დოკუმენტების წარდგენაა საჭირო ავტომობილის დასაქირავებლად?

არჩეული ტრანსპორტის დასაქირავებლად წარმოდგენილი უნდა იქნას ლათინური ასოებით შედგენილი მართვის მოწმობა, რომელიც გაცემულია სულ მცირე ერთი წლის ვადით და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი პასპორტის სახით. აშშ-ს მოქალაქეებს მოეთხოვებათ მძღოლის საერთაშორისო მოწმობა.

შესაძლებელია თუ არა ავტომობილის ზუსტი მოდელის დაჯავშნა?

ჩვენს კომპანიაში დაჯავშნა გამოიყენება მხოლოდ ავტომობილების გარკვეული ჯგუფისთვის, ამიტომ, სამწუხაროდ, ზუსტ მოდელზე გარანტიის მიცემა არ ხდება.

როგორ სრულდება დაქირავებული ავტომობილის მიღება/ჩაბარების პროცესი?

დასაქირავებელი ავტომობილის მიღება/ჩაბარების სპეციალური ოქმის ხელმოწერა სრულდება კომპანიის წარმომადგენლების მიერ, მხოლოდ მისი იმჟამინდელი მდგომარეობის სრული დაწვრილებითი შემოწმების შემდეგ. ავტომობილი ყოველთვის სუფთა მდგომარეობაში და საწვავის ავსებული ავზით იქნება თქვენთვის მოწოდებული.

სატრანსპორტო საშუალების დაბრუნების დროს კომპანიის წარმომადგენელი ამოწმებს ავტომობილს მიღება/ჩაბარების ოქმის თანახმად. ავტომობილი უნდა დაბრუნდეს იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ის იქნა დაქირავებული, ბუნებრივი ცვეთის გათვალისწინებით.

საჭიროა თუ არა დეპოზიტის თანხის შეტანა?

ავტომობილის დაქირავების გაფორმებისას კლიენტის მხრიდან ყოველთვის ხდება დეპოზიტის შეტანა 330-400 ლარის ოდენობით, რაც ვარირებს ავტომობილის მოდელის შესაბამისად. ამასთან, კომპანია „ETS“-ის მიერ აუცილებლად იბლოკება ზემოაღნიშნული თანხა დამქირავებლის მიერ წარმოდგენილი საკრედიტო ბარათიდან.

როდის ხდება დეპოზიტზე შეტანილი ფულადი თანხის დაბრუნება?

როდესაც დაქირავებულ და დაბრუნებულ ავტომობილს არ აღმოაჩნდება დანაკარგები და დაზიანებები, დეპოზიტის სახით დატოვებული თანხა დაბრუნდება დამქირავებლის საბანკო ანგარიშზე 14-21 სამუშაო დღის განმავლობაში.

რა ასაკობრივი მოთხოვნები არსებობს დამქირავებლის მიმართ?

პირი, რომელიც ავტომობილს ქირაობს არ უნდა იყოს 21 წელზე უმცროსი და უნდა  ჰქონდეს  მანქანის მართვის არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება.

აუცილებელია თუ არა წინასწარი გადახდა ონლაინის მეთოდით დაჯავშნის დროს?

არა, თქვენ შეგიძლიათ დაჯავშნოთ ავტომობილი წინასწარი გადახდის გარეშეც. ამ შემთხვევაში დაქირავების საფასური უნდა გადაიხადოთ ავტომობილის მიღებისას. ჩვენს კომპანიაში კლიენტებთან ურთიერთობა დამყარებულია ნდობაზე. ჩვენ მხოლოდ გთხოვთ, რომ წინასწარ გვაცნობოთ დაჯავშნის გაუქმების შესახებ, დაახლოებით 48 საათით ადრე, რათა სხვამ შეძლოს საქართველოს წარმოუდგენელი სილამაზით სიამოვნება.

და თუ თქვენ წინასწარ გადაიხდით თქვენი შეკვეთის საფასურს, ამ შემთხვევაში დამატებით ფასდაკლებას მიიღებთ.

გადახდის განხორციელების რომელი მისაღები ფორმები არსებობს?

დღეს ჩვენს მიერ გაწეული მომსახურებების საფასურის გადახდა შესაძლებელია საკრედიტო ბარათით, საბანკო გადარიცხვით ან ნაღდი ანგარიშსწორებით.

არსებობს თუ არა გარბენის რაიმე შეზღუდვები ავტომობილის დაქირავებისას კომპანია ETS-ში?

ჩვენს კომპანიაში კლიენტებისთვის ხელმისაწვდომია შეუზღუდავი გარბენი დაქირავებულ ავტომობილზე, რაც თავიდანვე შეტანილია ღირებულებაში.

არსებობს თუ არა ცვლილებების შეტანის საშუალება უკვე დადასტურებულ ჯავშანში

თქვენი შეკვეთის შესაცვლელად თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ან განახორციელოთ ცვლილება ონლაინ. საიტი www.etscars.com საკუთარ სტუმრებს სთავაზობს უკვე განხორციელებული ჯავშანის შეცვლის შესაძლებლობას. ამასთან, განყოფილება აუცილებლად შეცვლის ჯავშანს შემოსული მოთხოვნის საფუძველზე და კლიენტს შეკვეთის ახალ ნომერს გაუგზავნის.

რისი გაკეთება არის საჭირო ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს?

პირველ რიგში, ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მანქანის გადაადგილება აკრძალულია, ასევე აუცილებელია საგზაო საპატრულო სამსახურთან და ჩვენს კომპანიასთან დაკავშირება ქირავნობის ხელშეკრულებაში მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე, შემდეგ კი უშუალო დამზღვევთან შეტყობინების გაგზავნა. თქვენ პროფესიონალურ დახმარებას გაგიწევენ ჩვენი კომპანიის გამოცდილი სპეციალისტები.

ავტომობილის ძლიერი დაზიანების და მართვის შეუძლებლობის შემთხვევაში მოხდება მისი ჩანაცვლება.

რომელი სადაზღვევო პაკეტებით შეიძლება სარგებლობა ავტომობილის დაქირავებისას კომპანიაში „ETS“?

ჩვენთან კლიენტებს სთავაზობენ სამი სახეობის სადაზღვევო პაკეტს:

  • სტანდარტული დაზღვევა.

  • ნახევრად-სრული დაზღვევა.

  • სრული დაზღვევა.

არსებობს თუ არა რაიმე შეზღუდვები ქვეყნის ფარგლებში მგზავრობისას?

ქირავნობის დადებული ხელშეკრულების თანახმად არ არსებობს რაიმე შეზღუდვები საქართველოში მგზავრობისას, გარდა უშგულის, ომალოს, გერგეთის, რაიონის და გოდერძის  უღელტეხილისა, რადგანაც ამ რაიონებში მგზავრობისათვის საჭიროა პროფესიონალური მომზადება. მოუმზადებელი მძღოლებისთვის ეს შეიძლება სიცოცხლისთვის საშიში აღმოჩნდეს.

შესაძლებელია თუ არა დაქირავებული ავტომობილის სხვა ნებისმიერ ადგილზე დაბრუნება?

ეს შესაძლებელია კლიენტის სურვილის მიხედვით და დამატებითი საფასურის გადახდის საფუძველზე.

რამდენი დრო სჭირდება ყველა დოკუმენტების მომზადებას ავტომობილის დასაქირავებლად კომპანიაში ETS?

როდესაც დაჯავშნა ხორციელდება საიტზე www.etscars.com, ჩვენი განყოფილება ყოველთვის სთხოვს კლიენტებს მართვის მოწმობას და პასპორტს ექსპრეს მომსახურებისათვის. ამიტომ, ადგილზე ჩამოსვლისას აუცილებელია ხელშეკრულების ხელმოწერა, გადახდა და თქვენ შეგიძლიათ ისიამოვნოთ თქვენი ავტომობილით.

ხელშეკრულების გაფორმებას სჭირდება 5-10 წუთი.

გააჩნია თუ არა ETS CARS-ს დამატებითი მომსახურებები, რაც უფრო კომფორტულს გახდის მოგზაურობას?

რათა გაიგოთ მეტი დამატებითი მომსახურებების შესახებ, გთხოვთ, მიყევით „დამატებითი მომსახურებების“ ბმულს.

თქვენ შეგიძლიათ დაჯავშნოთ დამატებითი მომსახურებები ონლაინ ან ელექტრონული ფოსტით.

არსებობს თუ არა დამატებითი საფასური ავტომობილის დაბრუნების დაგვიანებისას?

ერთი საათით დაგვიანების შემთხვევაში, არანაირი დამატებითი საფასურის გადახდა არ არის საჭირო. ორი საათით დაგვიანების შემთხვევაში 30 ლარის ოდენობით დამატებითი საფასურის გადახდა მოგიწევთ. 2 საათზე მეტი ხნით დაგვიანების შემთხვევაში ერთი დღის საფასურს გადაიხდით.